اگر او را ببوسید ، اصلاً مرد نیستید

اگر از او تعریف كنید ، او فكر می كند دروغ می گوئید و قصد فریب دادن او را دارید

اگر او را ستایش نكنید ، شما پس برای چه خوبید ؟


اگر همیشه با او موافق باشید ، یك زن ذلیل هستید


اگر موافق نباشید ، شما او را درك نمی كنید


اگر زیاد او را ملاقات كنید ، خیلی عجول هستید 


اگر او را زیاد ملاقات نكنید ، او شما را متهم به خیانت می كند 


اگر خوب لباس بپوشید ، بچه سوسول هستید


اگر نپوشید ، یك پسر كودن هستید


اگر كوشش كنید تا رابطه ای دراماتیك بسازید ، او می گوید قدر او را نمی دانید 


اگر كوشش نكنید ، او فكر می كند دوستش ندارید


اگر یك دقیقه تأخیر كنید ، او غر خواهد زد كه منتظر بودن سخت است 


اگر او تأخیر كند ، خواهد گفت كه این یك روش زنانه است


اگر مرد دیگری را ملاقات كنید ، شما از وقتتان خوب استفاده نكرده اید


اگر او را با خانوم دیگری ملاقات كنید ، خوب این كاملاً طبیعی است آنها زن هستند


اگر فقط گاهی او را ببوسید ، او ادعا خواهد كرد كه شما كاملاً سرد هستید


اگر زیاد او را ببوسید ، او فریاد خواهد زد كه دارید از او سوء استفاده می كنید 


اگر به زن دیگری خیره شوید ، شما را به چشم چرانی متهم می كند 


اگر او به مرد دیگری خیره شود ، خواهد گفت كه : آنها فقط خوش تیپ هستند 


اگر صحبت كنید ، آنها می خواهند كه شنونده باشید 


اگر شنونده باشید ، آنها می خواهند شما صحبت كنید 

حالا شما نظرتون را بدید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388    | توسط: Ali    | طبقه بندی: سرگرمی،     نظرات()