1. وعده ازدواج: یكی از بهانه های ارتباط بین پسران و دختران

وعده ازدواج از ناحیه پسر است و معمولا با این وعده ها پسران

با دختران ارتباط پیدا می كنند. در حقیقت، دختر و پسر با طرح

مسئله «ازدواج» با یكدیگر رفاقت كرده، سعی می كنند نیازهای

عاطفی همدیگر را برآورده كنند، اما حقیقت امر این است كه

این وعده ها در حدّ خیال بافی می مانند و جامه عمل

نمی پوشند; بهترین روش ایجاد ارتباط، در پرتو اصول دینی

است كه خانواده پسر از خانواده دختر خواستگاری كند و تحت نظارت والدین تحقیقات ادامه یابند و از

خصوصیات همدیگر مطلع شوند.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 آذر 1388    | توسط: Kavosh P1370    | طبقه بندی: عاشقانه،     نظرات()